...

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس دفتر سرپرستی موسسه علمی آموزشی رزمندگان استان اصفهان : اصفهان- خیابان آمادگاه- چهار راه باغ گلدسته- مجتمع نگین- ورودی 2- واحد 215 آموزشگاه پسرانه: اصفهان- خیابان کمال اسماعیل- خیابان پاسداران- کوچه شماره 8 (کوی طاووسخانه) آموزشگاه دخترانه: اصفهان- خیابان شمس آبادی- ابتدای خیابان پارس
شماره تلفن دفتر سرپرستی موسسه : 031-32247342 آموزشگاه پسرانه : 031-32214742 آموزشگاه دخترانه : 031-32347272
آدرس ایمیل پشتیبانی فنی : isfrazmandegan311@gmail.com
جزئیات دیگر نام سایت : www.isfrazmandegan.ir

ارتباط با ما

موقعیت ما