ثبت نام دوره های آموزشی شما
به آسانی انجام خواهد شد

هدف از ایجاد این سامانه رفع مشکلات و موانع در روند ثبت نام در دور های آموزشی موسسه و همچنین یکپارچگی اطلاعات ثبت نامی و ثبت سوابق آموزشی دانش آموزان در موسسه و تخصیص تسهیلات آموزشی به دانش آموزان بوده است.

برای قابلیت های مفیدی این سامانه طراحی شده

با لبخندت الفبا را یاد گرفتم و با مهربانی ات نوشتن را آغاز کردم. با نوازش دستان گرم و پرمهرت خواندن را یاد گرفتم، (الف-ب-پ… بابا آمد، آب، …)
روز اول که به مدرسه آمدم، داشتم به تو نگاه می کردم. نگاه تو مهربان بود مثل یک مادر، دستان نوازشگرت بوی مادرم را می داد که مایه آرامش من است.
ای شمع سوزانم که می سوزی تا من بمانم! دستان مهربانت را می فشارم و بر آن بوسه می زنم، وجود تو بود که من قد کشیدم و قلم را در دست گرفتم و خواندن و نوشتن را آغاز کردم. تو برایم ذوق کردی و خندیدی، تا من شاد شوم و بزرگتر شوم و من را بدرقه کردی تا راه را طی کنم و به مسیر راهم چشم دوختی و آرام زیر لب دعا گویم شدی تا راه را به درستی طی کنم و تا انتها موفق شوم، بدرقه ام کردی و دعا کردی تا خدا همیشه پشت و پناهم باشد.
گلی بی آب بودم، تو آمدی مانند ابر، برایم مثل باران مهربانی باریدی و نیز یک بار دیگر مانند آفتاب، بر من تابیدی، تا گلی همیشه خندان و با طراوت شوم و تو قد کشیدنم را تماشا کردی و لبخند زدی.
تو خورشید ی بی غروب و بارانی بی پایانی. تو سرچشمه محبتی که تمام مهربانی را به من هدیه کردی و به من آموختی آن چه را که باید می آموختم.
درس زندگی را تو به من یاد دادی، نابینا بودم و تو بینایم کردی و راه زندگی را روشن و نشان دادی.

آخرین خدماتی که برگزار کردیم

تاکنون بیش از 560 نفر از دانش آموزان سطح استان ثبت نام کردند

مشاوره تحصیلی 

مشاوره تحصیلی توسط بهترین کارشناسان مشاوره در سطح استان

مشاوره تحصیلی 

مشاوره تحصیلی توسط بهترین کارشناسان مشاوره در سطح استان

طرح آیه ها تمدن 

مشاوره تحصیلی توسط بهترین کارشناسان مشاوره در سطح استان

صحبتی که مدیر موسسه علمی آموزشی رزمندگان با شما داره

همین الان ثبت نام کنید! رایگانه