...

نام  واحد : المپیاد ( باشگاه دانش پژوهان بسیج)

نام مسئول: آقای دکتر خسروشاهی

معرفی:

موسسه علمی آموزشی رزمندگان استان اصفهان برآن است تا در راستای اهداف و چشم انداز بیست ساله کشور گام موثری در جهت پرورش استعدادها و سرمایه های علمی ایران اسلامی بردارد. از اینرو واحد المپیاد این موسسه در با هدف شناسایی، جذب و رشد استعدادهای علمی استان در راستای شرکت در المپیادهای علمی دانش آموزی برنامه های زیر را برگزار می کند:

 

  • دوره های آمادگی المپیادهای علمی دانش آموزی در هفت رشته:

شیمی؛ فیزیک؛ ریاضی؛ کامپیوتر؛ زیست؛ نجوم؛ ادبی

  • همایش های مشاوره المپیاد
  • آزمون های آزمایشی المپیاد

 

شماره تلفن:  داخلی: 22 / 32236064